Geloof in Nederland

Geloof in Nederland

In bepaalde delen in Nederland leeft het geloof nog stevig. Vooral in de meer stedelijke gebieden komt dit minder voor. Zo zul je in de Randstad een stuk minder gelovigen treffen dan in bepaalde andere, meer dun bevolkte delen van het land. Er zijn nog steeds regio´s, steden en dorpen waar een zeer groot percentage van de mensen gelovig of streng gelovig is. Met streng gelovig wordt de groep bedoeld die op zondag vaak meerdere keren de kerk bezoekt en soms geen gebruik maakt van electriciteit op deze dagen. Afhankelijk van welk geloof deze groep precies aanhangt natuurlijk. Maar ook in Nederland komen deze groepen zeker nog voor.

Verder zijn er nog steeds veel mensen die vaak tot zeer regelmatig de kerk bezoeken. Op vele basisscholen worden nog steeds activiteiten gedaan in verband met het geloof en deze dragen vaak een naam die naar het geloof verwijst. Toch ziet men wel in de laatste decennia dat dit stukje bij beetje minder en minder aan het worden is. Het is een uitstekend voorbeeld waaraan te zien is dat het geloof langzaam maar zeker minder en minder volgers krijgt als dat eerst was.

startit