Geloofsovertuiging wel of niet opnemen in een CRM systeem

Geloofsovertuiging wel of niet opnemen in een CRM systeem

In Nederland zijn er verscheidene religies vertegenwoordigd. In het verleden werd dit standaard opgenomen in de persoonsgegevens van mensen. Hierin is in de loop van de jaren veel gewijzigd. Privacy staat nu hoog in het vaandel en dit heeft gevolgen voor wat er vastgelegd mag worden in systemen.

Het voordeel van religie registreren

Wanneer als organisatie of bedrijf iemands geloofsovertuiging wil invoeren, is het van belang dat je nadenkt over de functie daarvan. Vanwege de privacywet mag dit niet meer door instanties vermeld worden zonder toestemming van deze personen. Op het moment dat je een CRM-systeem wilt gaan gebruiken kun je Lime technologies om advies vragen over de indeling van de gegevens. Omdat het bedrijf Lime technologies veel ervaring heeft met CRM systemen in heel gevarieerde sectoren, kunnen de medewerkers ongetwijfeld helpen om de voor- en nadelen onder de loep te nemen.

Zo kan het heel handig zijn om in een gevangenis op de hoogte te zijn van de religie van de gevangen om naar aanleiding daarvan indien wenselijk geestelijke ondersteuning te kunnen bieden.

Tijdens het proces van gegevens verzamelen, kun je ervoor kiezen om de vraag in een formulier op te nemen waarbij er ook alle ruimte wordt geboden om het niet in te vullen door een vakje “niet van toepassing” te maken.

In bepaalde gevallen is het denkbaar dat het zinvol is om in de persoonsgegevens te vermelden als iemand geen geloofsovertuiging heeft. Dit hangt helemaal af van de dienstverlening aan cliënten en op welk niveau er gecommuniceerd wordt. Religie of het ontbreken daarvan kan wel degelijk invloed hebben op iemands gevoel van welbevinden. Indien er nauw persoonlijk contact is met de cliënten kan de religie daarom van belang zijn.

De medewerkers van Lime technologies hebben daarover al veel inzichten opgedaan waarbij respect voor privacy voorop staat.

Over het algemeen genomen heeft het voordelen om de religie te vermelden omdat je er dan rekening mee kunt houden in de benadering van cliënten. In Nederland is er nog een grote groep mensen die officieel bij een kerk geregistreerd staan maar niet actief het geloof belijden. Daarom is het, het zuiverste om alleen te registreren wanneer mensen daadwerkelijk de religie praktiseren.

startit