Het Christendom

Het Christendom

Een geloof wat veel teruggezien wordt, zeker ook bij ons in de buurt, is het Christendom. Het is daarbij opletten met wat men precies zegt, want binnen het Christendom kun je talloze kanten op en dat wordt lang niet altijd in dank afgenomen door de verschillende stromingen binnen het geloof. Voor de buitenwereld mag dit dan weliswaar allemaal onder dezelfde paraplu vallen, voor mensen binnen het Christendom en de uiteenlopende soorten hiervan is dit anders.

In vergelijking met een aantal jaren geleden valt het echter mee. Naar elkaar toe wordt men langzaamaan steeds verdraagzamer en krijgt men meer begrip. Al was dit vroeger wel even anders. Het was toen absoluut uit den boze om als Katholiek persoon met een Protestants persoon te zijn, laat staan te trouwen. Als er dan ook al dergelijke relaties ontstonden was dit vooral in het geheim. Gelukkig is dat tegenwoordig al lang niet meer altijd het geval en is men ook binnen het geloof een stuk vrijer gaan denken.

Simpel gezegd is een aanhanger van het Christendom iemand die gelooft in Jezus, of beter gezegd Jezus Christus en in de leer die daarbij hoort. In de Westerse wereld is het Christendom het geloof wat de meeste mensen aanhanger. Er wordt immers ook naar de kalender van het Christendom geleefd aangezien onder andere kerst en pasen Christelijke aangelegenheden zijn. Vooralsnog lijkt dit ook wel even zo te blijven.

Binnen het Christendom zijn er dus zoals al aangegeven talloze stromingen. Voorbeelden zijn de Rooms-Katholieken, de Prostestanten, de Gereformeerden en de Orthodoxe Christenen. Er zijn er nog veel meer en ook binnen deze stromingen kunnen als het ware nieuwe stromingen ontstaan. Het geloof heeft dus vele aanhangers op vaak een andere manier.

startit