Wat doet mensen geloven?

Wat doet mensen geloven?

Het is een goede vraag, zeker voor iemand die zelf waarschijnlijk helemaal niet gelooft. Want waarom geloven mensen eigenlijk? Wat is de reden dat mensen zich aansluiten bij een geloof en hier helemaal in op kunnen gaan? Waarom steken mensen zoveel tijd in het geloof? Hoe kan men dusdanig geloven in iets schijnbaar ontastbaars? Het zijn allemaal vragen die vooral niet gelovigen zich regelmatig zullen stellen. Wanneer je niet met het geloof bent opgegroeid en er nooit veel mee in aanraking bent geweest is dit meer dan logisch. Het kan daarom zeker geen kwaad deze vragen nader te bestuderen.

Vergevenis

Voor een hoop mensen geeft het een goed gevoel om ergens in te geloven. Door volgens een bepaalde wijze te leven en dit na te streven geeft dit mensen een beter gevoel over de fouten die ze in het verleden en de eventuele toekomst gaan maken. Er is zodoende meer ruimte om de zonden te overdenken. Ook probeert men door op de juiste wijze te leven juist te leren om een goed persoon te zijn zodat deze fouten niet zo snel nog eens worden gemaakt.

Angst

Zoals vaak genoeg wordt gezegd, angst is een slechte raadgever. Dit is niet geheel onwaar. Het kan moeilijk zijn om angst te leven. Voorbeelden hiervan zijn de angst om fouten te maken, angst voor de dood en angst voor het nieuwe. Door te geloven ontstaat er vaak een centraal en vertrouwd gedeelte in het leven van iemand wat ervoor zorgt dat er meer vastigheid komt. Hierdoor worden een hoop angsten deels weggenomen of in ieder geval een stuk minder. Door volgens een bepaalde wijze het leven te leiden komt er meer vastigheid in wat voor een hoop mensen als prettig wordt ervaren.

Saamhorigheid

Misschien wel de belangrijkste van allemaal. Want net als het lid zijn van bijvoorbeeld een sportvereniging geeft het geloof een gevoel van saamhorigheid. Je leert veel mensen kennen die in hetzelfde geloven als je zelf doet. Daarnaast is het dus gelijk goed voor je sociale leven. Je gaat veel met mensen om die in hetzelfde gebedshuis komen of die je vaak ziet op bijeenkomsten. Deze saamhorigheid missen mensen soms in het dagelijks leven. Net als het feit dat niemand in deze omgeving zal worden veroordeeld.

startit