Wat is Atheïsme?

Wat is Atheïsme?

Een hele interessante vraag voor buitenstaanders is wat het Atheïsme eigenlijk precies inhoudt. Een dergelijke buitenstaander is misschien zelfs wel een Atheïst zonder dit zelf echt door te hebben. Het is namelijk door de jaren heen een soort verzamelnaam geworden voor niet gelovige personen. Ondanks dat sommige personen daar misschien helemaal geen stempel op gedrukt willen hebben is dit toch een soort van gebeurd, Andere zijn wel weer echte Atheïsten en willen juist graag zo gezien worden. Wat Atheïsme dus eigenlijk inhoudt is simpel, het is namelijk het niet geloven in een geloof en dus zonder deze overtuiging leven. Daar waar Atheïsten vroeger zeer moeilijk te vinden zijn worden het er steeds meer, dit heeft verschillende oorzaken.

Bewustwording

Meer en meer mensen zijn zich volledig bewust van de wereld om hen heen. Vroeger was het zo dat mensen minder keuzen hadden op bijvoorbeeld het gebied van geloof, nu is dat wel anders. Nagenoeg iedereen kan leren en meer te weten komen over de zaken die deze persoon interesseren.

Meer keuzes

Tegenwoordig is het heel normaal om een leven te leiden op de manier waarop je dat zelf het liefste wil. Ongeacht de invloeden van je ouders en de mensen om je heen kun je vrijwel doen wat je zelf wilt op de meeste plaatsen. Dit houdt indirect in dat mensen zich ook minder verplicht voelen om ergens in te geloven.

Nadelen van religie

Wat de meeste Atheïsten vooral als reden gebruiken dat zij niet geloven is het feit dat religie veelal slechte dingen op kan leveren. Hierop wordt gedoeld op conflicten en oorlogen en probleme die juist door het geloof ontstaan in plaats van dat het zaken oplost.

startit