Wat is Boedhisme?

Wat is Boedhisme?

Een apart geloof tussen alle andere in de lijst met meest gepraktiseerde geloven en godsdiensten is toch wel het Boeddhisme. Dit is een mega interessante geloofsovertuiging en wel om verschillende redenen. Het wijkt op vele manieren een heel stuk af van de meer klassieke geloven die wij kennen. Inmiddels wonen er over de gehele wereld honderden miljoenen Boeddhisten. Dit is grappig om te weten, aangezien het zeer klein begon. Eigenlijk is het Boeddhisme gebaseerd op de leer van een Prins in het Aziatische land Nepal, gelegen in de Himalaya. Dit terwijl deze Prins een lange tijd geleden leefde, namelijk nog voor het jaar nul.

Een opvallend feit is dat Boeddha eigenlijk geen god is en officieel dus geen godsdienst. Het is meer een geloofsovertuiging of manier van leven. Dit heeft er mee te maken dat de bewuste prins in Nepal alles wat hij had op gaf en als een Monnik ging leven. Hij wilde ervaren hoe het was om niets te hebben en tegenslag te ervaren. Toen dit op een gegeven moment als het ware gelukt was wist hij dat zijn doel bereikt was en ontstond als het ware het Boeddhisme.

startit