Wat is religie precies?

Wat is religie precies?

Dat religie een zeer breed begrip is mag een understatement genoemd worden. Er zijn zoveel verschillende geloven dat het moeilijk in een woord of kort verhaal uit te drukken is. Veel religies zijn ontstaan door stromingen van elkaar en lijken in bepaalde onderdelen heel erg op elkaar maar op andere vlakken juist weer niet. Dit is allemaal te herleiden naar de geschiedenis van de meeste geloven. In ieder geloof is het een bepaalde manier van leven of een profeet of god waar in gelooft wordt.

Dat een hoop mensen dit dus gemeen hebben is geen geheim. Waarom mensen geloven ligt er maar net aan. Sommigen zullen dit doen omdat ze geen keuze hebben. Anderen weer omdat ze op een dergelijke manier zijn opgevoed of uit een gebied komen waar bijna iedereen een bepaald geloof of een overtuiging aanhangt.

Maar er zijn ook voldoende mensen die helemaal nergens in geloven bij hun geboorte of in de eerste jaren van hun leven. Deze kunnen zich later bekeren en zodoende alsnog toewijden aan een bepaalde geloofsovertuiging. Uiteindelijk zal de manier waarop geleefd wordt en de mensen die men tegenkomt op allerlei momenten bepalend zijn voor waar uiteindelijk wel of niet in geloofd wordt. Religie laat zich daarom niet echt in een hoekje stoppen. Het betekend voor heel veel mensen iets maar vaak op een totaal andere manier.

Dat er veel mensen zijn die kritiek uitoefenen op religies en waar deze voor staan is niet altijd gek. Vaak worden er oorlogen gevoerd waarbij religies als reden worden aangevoerd. Toch blijft het belangrijk om als buitenstaander of niet gelovige objectief te kijken en niet te vergeten dat er veel mensen zijn die wel vredig geloven zonder daarbij een hekel aan anderen te hebben. Echter wordt het ook vaak gebruikt voor slechte of kwade doeleinden. Het is belangrijk dat dit zoveel mogelijk verminderd wordt in de toekomst zodat iedereen die wel ergens in gelooft voor de goede redenen niet de dupe wordt van degenen die dit juist niet doen.

Niet iedereen gelooft overigens op papier perse in een bepaalde religie of overtuiging. De meeste mensen uiteraard wel. Maar er zijn voldoende personen die in hogere machten of in god geloven zonder hierbij een geloof in het bijzonder aan te hangen. Zij gaan daarom vaak ook niet naar een kerk of dergelijke maar kunnen wel weer bidden, al hoeft dit niet altijd.

Omdat de wereld een plaats wordt waar steeds vrijer en ruimer gedacht wordt op de meeste plaatsen geldt dit voor het geloof ook. Het is nog lang niet overal zo, maar in de progressieve landen ziet men steeds meer aleternatieve vormen van het geloof die veel doelgerichten zijn dan de meer klassieke geloven

startit